Vzdělávání Semináře Detail semináře

Audit kamerových systémů (CCTV)

2. 10. 2020

kód akce: 20240

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, provozní ředitele a manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s hlavními kroky při auditu nastavení kamerového systému (CCTV). Účastníci získají praktické tipy, jak postupovat při auditu CCTV. Seznámí se požadavky GDPR na nastavení a provoz kamer, včetně nároků kladených na zabezpečení a dokumentaci CCTV. Účastníci se také dozví, jak nastavit procesy pro výměnu nebo pořízení nového CCTV.

Obsah semináře

Obsahem semináře je především:
Základní kroky při nastavení kamerového systému (CCTV) jako je:

  • stanovení účelu záznamu,
  • nastavení záběrů kamer,
  • nastavení doby uchování záznamů,
  • označení monitorovaných prostor,
  • zabezpečení CCTV a požadavky na nezbytnou dokumentaci,
  • Balanční testy a DPIA: kdy je nezbytné provedení balančního testu a popřípadě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
  • Kontroly ÚOOÚ: informace ohledně provedených kontrol ze strany ÚOOÚ a jejich zaměření a výsledky.

Rozvrh semináře

09.00–11.00

Lektoři: Mgr. Klika Stanislav CRMA , Ing. Matějů Jakub

Cena
člen ČIIA 890,- Kč bez DPH (1.077,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 1.190,- Kč bez DPH (1.440,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů