Vzdělávání Semináře Detail semináře

Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích

2. 10. 2020

kód akce: 20237

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně Základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků.

Určeno pro

Zaměstnance včetně vedoucích v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti inventarizací majetku a závazků.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s potřebou organizace veřejné správy správně se základními zásadami účetnictví a prováděcím právním předpisem provést inventarizaci majetku a závazků vybraných účetních jednotek.

Obsah semináře

  • Vzory vnitřních předpisů a dokumentů provázející proces inventarizace majetku a závazků vybraných účetních jednotek.
  • Praktický průběh inventarizace majetku a závazků vybraných účetních jednotek s vysvětlením a praktickými příklady k jednotlivým inventarizovaným položkám.
  • Doklady k inventarizaci majetku a závazků vybraných účetních jednotek.
  • Upozorněním na riziková místa procesu.
  • Účtování o inventarizačních rozdílech.
  • Zjištění NKÚ ve vztahu k inventarizaci majetku a závazků.

Rozvrh semináře

09.00–14.00

Lektor: Mgr. Bláha Pavel

Cena
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů