Vzdělávání Semináře Detail semináře

KONFLIKTY JAKO PŘÍLEŽITOST

1. 10.

kód akce: 20233

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně lidí jednající a spolupracující s lidmi.

Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

Cíl semináře

Přiblížit účastníkům, to že i konflikt má své zákonitosti, jejichž znalost jim pomůže nejen konfliktům předcházet, ale především do nich vstupovat tam, kde je to přínosné
a žádoucí.

Obsah semináře

  • Konflikty a nedorozumění, jak vznikají.
  • Co je to konflikt a jaké jsou jeho druhy.
  • Proč je lidský mozek od své podstaty náchylný k neobjektivitě a konfliktům.
  • Co jsou to kognitivní zkreslení a jaký mají vliv na nás a naše jednání.
  • Fixní a růstové myšlení a jak sto souvisí se schopností zvládat obtížné situace.
  • Pozitivní aspekt konfliktu.
  • Jak konflikt řešit.
  • Jak nepadat do hry na oběť a pachatele.
  • Vědomé řízení neverbálních signálů jako zdroj síly.
  • Jak zlepšit svoji argumentaci a jak se bavit s lidmi s opačným názorem?

Rozvrh semináře

09.00–16.00

Lektor: Mgr. Jáchimová Alena

Cena
člen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.100,- Kč bez DPH (3.751,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů