Vzdělávání Semináře Detail semináře

ZÁKLADNÍ KURZ pro finanční kontrolu a interní audit

5. 10. - 8. 10.

kód akce: 75.beh

1. blok       5. - 8. října 2020
2. blok       9. - 12. listopadu 2020

Určeno pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.

Cíl semináře

Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy.

Obsah semináře

Program kurzu:

  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy Evropského společenství pro řídící a kontrolní systémy ve veřejné správě
  • Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem, vnitřní kontrolní systém)
  • Nastavení finančního řízení (řídící kontroly) a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému
  • Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpočtového řízení
  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu

Provedení procesem auditu krok za krokem, včetně plánování a podávání zpráv

Rozvrh semináře

9:00 – 16:00

Lektoři: Ing. Báčová Jana CIA , Ing. Beckert František CIA , Ing. Klímová Eva , Ing. Machát Jiří MSc. , Ing. Ratajská Dana , Ing. Svoboda Michal Ph.D. , Ing. Svoboda Rodan CIA, CICA, CRMA , Mgr. Vuongová Andrea

Cena
člen ČIIA 10.900,- Kč bez DPH (13.189,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 12.900,- Kč bez DPH (15.609,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů