Vzdělávání Semináře Detail semináře

Inventarizace od A do Z v příspěvkových organizacích

7. 11. 2019

kód akce: 19600

ÚROVEŇ

Pro mírně pokročilé a pokročilé, je vhodná základní znalost účetnictví a povědomí o účetních postupech pro příspěvkové o

Určeno pro

Určeno zejména pro pracovníky ekonomických oddělení a interní auditory příspěvkových organizací, stejně tak i pro externí auditory, daňové poradce, ekonomy, kteří s příspěvkovými organizacemi spolupracují. 

Cíl semináře

Vysvětlit jak správně přistupovat k inventarizaci zejména v rámci uzavírání účetního období včetně vazby na příslušné evidence a postupy v průběhu účetního období a na příkladu ukázat jak v příspěvkové organizaci inventarizaci provést. 

Obsah semináře

 • Základní požadavky na inventarizaci dle zákona.
 • Evidence ve vazbě na inventarizovaný majetek a závazky (dlouhodobý majetek, pohledávky, závazky,…).
 • Inventarizační identifikátor.
 • Plán inventur.
 • Inventarizační komise.
 • Provedení fyzické inventury.
 • Provedení dokladové inventury.
 • Inventarizace vybraného majetku.
 • Ověření na stav v účetnictví.
 • Inventurní soupisy, inventurní zápisy.
 • Promítnutí výsledků inventur do účetnictví.

Rozvrh semináře

9:00 - 15:00

Lektor: Ing. Nebuželská Miroslava ACCA, CISA

Cena
člen ČIIA 1.200,- Kč bez DPH (1.452,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 1.400,- Kč bez DPH (1.694,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů