Vzdělávání Semináře Detail semináře

Řízení interního auditu

4. 11. - 6. 11. 2019

kód akce: VS 108

Určeno pro

Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení činnosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi jiných útvarů.

Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Cíl semináře

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřejné správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního auditu či „samostatné“ auditory).

Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro řízení a zlepšování služby interního auditu s přihlédnutím k velikosti „útvarů interního auditu“ (odlišnosti malých a velkých organizačních jednotek), a to interaktivní formou pod vedením lektorů se zkušenostmi v jejich prosazování.

Pokusíme se odpovědět na otázky:

 • Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál?
 • Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se srovnatelnými typy útvarů?
 • Jsme/jste připraveni na validaci?
 • Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního auditora přenositelná?
 • Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou s řadou případových studií (ukázek lepších i horších konkrétních příkladů z auditní praxe – auditních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reportovacích nástrojů…). Předpokládá se optimálně aktivní přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními zkušenostmi a názory.

Obsah semináře

 • Požadavky zákona a standardů na systém řízení interního auditu
 • Řízení útvaru interního auditu
  • Řízení lidí
  • Řízení práce
  • Řízení kapacit a zdrojů
  • Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“
  • Řízení reportingu / komunikace
 • Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech
 • Řízení malých a velkých IA ve VS, rozdílné pohledy, výhody, nevýhody, zkušenosti
 • Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, interakce
 • Týmová dynamika, týmová odbornost
 • Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhodnocením plánů interního auditu
 • Program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA
 • Benchmarky interního auditu ve veřejné správě.
 • Validace interního auditu.
 • Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce interního auditu
 • Podpora profesních sdružení a MF ČR pro výkon praxe IA
 • Případové studie auditních zpráv, zjištění
 • Diskuze
 • Test

Rozvrh semináře

9.00 - 16.00

Lektoři: Ing. Göttingerová Ivana , Ing. Häusler Daniel , Ing. Lokajíček Jan , Ing. Nováková Šárka MBA , Ing. Ratajská Dana , Ing. Štefanková Blanka , Ing. Vincenec Josef

Cena
člen ČIIA 3.600,- Kč bez DPH (4.356,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 4.000,- Kč bez DPH (4.840,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů