Vzdělávání Semináře Detail semináře

Projektový kontroling v praxi

21. 11. 2019

kód akce: 19189

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Je potřeba znalost práce v MS Excel a vlastní notebook.

Určeno pro

Cílovou skupinou jsou auditoři pracující převážně pro mezinárodní firmy nebo nadnárodní korporace, zákazníci těchto mezinárodních firem, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Finanční analytici, finanční kontroloři, projektoví kontroloři, finanční ředitelé, projektoví manažeři, pracovníci podpory dodávky projektů.

Cíl semináře

Průvodce životním cyklem projektu a procvičování metodiky projektového kontrolingu s využitím účetních postupů podle mezinárodních standardů (US GAAP nebo IFRS).

Obsah semináře

  • Vysvětlení základních pojmů a termínů z dané oblasti.
  • Kalkulace interních nákladových sazeb pro lidské zdroje pracující na projektu (praktické cvičení).
  • Kalkulace vytíženosti lidských zdrojů /Utilizace (praktické cvičení).
  • Základní cenová kalkulace projektu (praktické cvičení).
  • Přehled skladby výsledkovky /Profit and Loss statement/ z hlediska nadnárodní korporace.
  • Balance sheet a jeho využití v projektovém kontrolingu.
  • Teoretický přehled různých druhů rozeznávání výnosů na projektu (podle mezinárodních standardů).
  • Fáze nabídky projektu (před podpisem obchodní smlouvy) a její kontroling (praktické cvičení).
  • Fáze dodávání projektu (po podpisu obchodní smlouvy) a její kontroling v různých situacích z reálného života podle US GAAP nebo IFRS. Metody rozeznávání výnosů (Completed contract; Cash based/Milestones; Percentage of Completion; Proportional Performance (Cost to Complete); Periodic.

Rozvrh semináře

9.00–16.00

Lektor: Albrecht František

Cena
člen ČIIA 2.100,- Kč bez DPH (2.541,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů