Vzdělávání Semináře Detail semináře

Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy

15. 11. 2019

kód akce: 19184

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů.

Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti oběhu účetních dokladů.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s potřebou organizace veřejné správy, mít zpracovaný dostatečný a funkční oběh účetních dokladů jako předpoklad správného a včasného zaúčtování účetních operací. Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát základní návod, jak s oběhem účetních dokladů pracovat a jak jej posuzovat.

Obsah semináře

  • Předpisy související s oběhem účetních dokladů.
  • Vazby mezi oběhem účetních dokladů a organizačním řádem účetní jednotky.
  • Základní okruhy oběhu dokladů.
  • Okruh investiční a okruh oprav a údržby.
  • Okruh provozních výdajů (autoprovoz, cestovní náhrady, pokladní služba, běžné provozní výdaje, pohledávky, závazky, škody…).
  • Okruh personalistiky a platů.
  • Okruh dokladů vztahujících se k inventarizaci majetku a závazků.
  • Přístup auditu a kontroly k OÚD.
  • Práce se směrnicemi OÚD.

Rozvrh semináře

9.00–14.00

Lektor: Mgr. Bláha Pavel

Cena
člen ČIIA 1.800,- Kč bez DPH (2.178,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů