Vzdělávání Semináře Detail semináře

Zákon o kybernetické bezpečnosti – dopady a povinnosti

7. 11. 2019

kód akce: 19175

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují souladu s právními předpisy, vytváření interních směrnic a bezpečnosti.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které právní regulace dopadá a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů vyplývají.

Obsah semináře

  • Vysvětlení organizace kybernetické bezpečnosti v České republice.
  • Seznámení s aktuální legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti a kritéria pro jejich určení.
  • Kritická informační infrastruktura (KII) a významné informační systémy (VIS) a jejich povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Provozovatel základní služby (PZS), poskytovatel digitální služby, provozovatel informačního systému a jejich určení a povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech.
  • Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Změny zavedené novelami zákona o kybernetické bezpečnosti a změny prováděcích právních předpisů.
  • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Rozvrh semináře

10.00–15.00

Lektor: Bc. et Bc. Kučínský Adam

Cena
člen ČIIA 1.800,- Kč bez DPH (2.178,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů