Vzdělávání Semináře Detail semináře

Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi

30. 10. 2019

kód akce: 19162

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Zaměstnance v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří postupují dle kontrolního řádu, nebo zájemce z řad příjemců dotací.

Cíl semináře

Cílem semináře je projít chronologicky na sebe navazující postupy při veřejnosprávní kontrole pomocí jednoduchých modelových příkladů.

Obsah semináře

  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
  • Působnost, formy kontroly.
  • Pověření ke kontrole, zahájení kontroly.
  • Práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby.
  • Protokol o kontrole vč. povinných náležitostí.
  • Námitky a jejich vyřízení.
  • Ukončení kontroly.

Úkony navazující na kontrolu.

  • Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
  • Kontrola principů „3E“.
  • Složení kontrolní skupiny, aj.

Rozvrh semináře

9.00–15.00

Lektor: Ing. Bc. Sklenář Michal

Cena
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů