Vzdělávání Semináře Detail semináře

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

23. 10. - 24. 10. 2019

kód akce: 19154

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Cíl semináře

účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů a s povinnostmi pověřence pro ochranu osobních údajů.
Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu GDPR a dalších činností zajišťovaných pověřencem.

Obsah semináře

Účastníci kurzu se seznámí s principy GDPR a osvojí si znalosti a dovednosti nezbytné pro zajištění této role:

 • Vysvětlení základních pojmů (osobní údaj, zpracování, správce, zpracovatel, zpracovatelská smlouva, příjemce, subjekt údajů atd.).
 • Zásady pro zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů, práva subjektů osobních údajů.
 • Povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Postavení a úkoly pověřence, pověřenec a IA.
 • Postup pro přípravu evidence činností zpracování osobních údajů.
 • Postup při analýze rizik pro práva svobody subjektů údajů.
 • Plánování činnosti pověřence.
 • Monitorování souladu s GDPR.
 • Příprava a provádění auditu.
 • Desatero dobrého pověřence – ověření oblastí s nejčastějšími nedostatky.
 • Poskytování poradenství a informací ohledně zpracování osobních údajů.
 • Spolupráce s dozorovým úřadem.
 • Koordinace vyřizování požadavků subjektů údajů.
 • Postupy při narušení bezpečnosti osobních údajů a oznamovací povinnost.
 • Diskuse.

Rozvrh semináře

9.00–14.00

Lektor: Mgr. Klika Stanislav

Cena
člen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.600,- Kč bez DPH (4.356,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů