Vzdělávání Semináře Detail semináře

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

6. 11. 2019

kód akce: 19152

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.

Cíl semináře

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznámí účastníky s pravidly, s právy a povinnostmi zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to se zohledněním:
Výkladové, metodické a aplikační praxe, která za tři roky účinnosti ZZVZ vznikla.
Změn, ke kterým v právní regulaci zadávání veřejných zakázek došlo.

Obsah semináře

Komplexní výklad problematiky zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek:

  • Obecná ustanovení (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, výjimky).
  • Základní ustanovení (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení).
  • Zadávací podmínky.
  • Kvalifikace + obnovení způsobilosti.
  • Využití jiných osob a poddodavatelů.
  • Hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena).
  • Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Rozvrh semináře

9.00–15.00

Lektoři: Mgr. Adámková Markéta , JUDr. Matochová Lenka

Cena
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů