Vzdělávání Semináře Detail semináře

Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob

15. 10. 2019

kód akce: 19144

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizace zřízené organizačními složkami státu, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované a zakládané organizace.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s riziky zákona č. 418/2011 Sb., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a možností zprostit se trestní odpovědnosti právnické osoby dle §8 odst. 5 prostřednictvím účinného vnitřního kontrolního systému dle §25 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Obsah semináře

  • Zákon č. 418/2011 Sb. a jeho rizika pro veřejnou správu (TOPO).
  • Možnost zproštění se trestní odpovědnosti právnické osoby dle §8 odst. 5 (TOPO).
  • Metodika k trestní odpovědnosti právnických osob nejvyššího státního zastupitelství.
  • Judikatura v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a konkrétní případy.
  • Jak zavést, udržovat a prověřovat vnitřní kontrolní systém dle §25 zákona č. 320/2001 Sb. tak, aby byl účinnou prevencí trestní odpovědnosti právnických osob.
  • Příklady dobré praxe.

Rozvrh semináře

9.00–15.00

Lektor: Mgr. Kvapil Miloslav

Cena
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů