Vzdělávání Semináře Detail semináře

Audit vnitřní komunikace

15. 10. 2019

kód akce: 19143

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace.

Cíl semináře

Audit vnitřní komunikace představuje systematický přístup k přezkoumání a posouzení vnitřní komunikace v organizaci, odhalení slabin a navržení cest k jejich odstranění.
Zaměřuje se na obsah předávaných informací a způsob jejich sdělování, na jejich přijímání i na možnosti zpětné vazby v komunikaci. Jeho předmětem je komunikace směřující „shora dolů“, „zdola nahoru“ i napříč jednotlivými útvary organizace.

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace.

Obsah semináře

  • Audit vnitřní komunikace, jeho cíle a funkce.
  • Metody a organizace auditu vnitřní komunikace.
  • Na co by se měl audit vnitřní komunikace zaměřit (komunikační infrastruktura, bariéry komunikace, komunikační schopnosti a postoje manažerů, zaměření informací, styl sdělení, možnosti dialogu a zpětné vazby, obavy zaměstnanců z komunikace).
  • Závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace.

Rozvrh semináře

9.00–15.00

Lektor: Doc. PhDr. Ing. Urban Jan CSc.

Cena
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů