Vzdělávání Semináře Detail semináře

Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace

14. 10. 2019

kód akce: 19141

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů.

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizačních složkách státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.

Cíl semináře

Prakticky ukázat obsah a průběh finančního auditu majetku ve vybraných účetních jednotkách.

Obsah semináře

  • Shrnutí přehledu znalostí z obecných právních i vnitřních předpisů vybraných účetních jednotek + předmět FA majetku.
  • Vývojový diagram majetkových operací s vyznačením oblastí, které budou ověřovány v rámci finančního auditu majetku (zdroje financování; účetní zachycení operací).
  • Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát (práce s podklady) jako podklad pro zaměření finančního auditu majetku a přípravu programu auditu.
  • Postup finančního auditu majetku prakticky (rozbor jednotlivých základních druhů majetkových operací).
  • Investice a technické zhodnocení dlouhodobého majetku (otevření investičního limitu u OSS a ÚSC; tvorba a čerpání fondu investic, resp. reprodukce majetku u PO, soutěž, smlouva nebo objednávka, faktura dodavatelská, účtování o nedokončeném majetku, stav způsobilého užívání a účtování na majetkové účty, zařazení do užívání a odpisy, inventarizace…).
  • Pořízení drobného dlouhodobého majetku.
  • Opravy a udržování.
  • Bezplatné nabytí a pozbytí majetku, úplatné pozbytí majetku,
  • nájmy…
  • Praktický příklad.

Rozvrh semináře

9.00–16.00

Lektor: Mgr. Bláha Pavel

Cena
člen ČIIA 2.100,- Kč bez DPH (2.541,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů