Vzdělávání Semináře Detail semináře

Veřejnosprávní kontrola – nelehká praxe

3. 10. 2019

kód akce: 19129

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Pracovníky/kontrolory útvarů v organizacích veřejné správy a veřejných financí provádějící veřejnosprávní kontroly a rovněž i pro jejich nadřízené a metodické útvary odpovědné za efektivnost nastavených řídících a kontrolních mechanismů uvnitř organizace.

Cíl semináře

Seznámit účastníky kurzu s praktickými poznatky z vykonávání veřejnosprávních kontrol na místě (od stolu).

Obsah semináře

  • Kdy začít s veřejnosprávní kontrolou na místě (od stolu).
  • Zná kontrolor všechny podstatné skutečnosti před zahájením veřejnosprávní kontroly?
  • Možná úskalí veřejnosprávní kontroly na místě.
  • Časový rozsah veřejnosprávní kontroly na místě.
  • Jak naložit s identifikovanými zjištěními.
  • Jak sledovat uložená opatření k nápravě v rámci úřadu (kontrolního orgánu).

Rozvrh semináře

9.00–14.00

Lektor: Ing. Roubínek Jan

Cena
člen ČIIA 1.800,- Kč bez DPH (2.178,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů