Vzdělávání Semináře Živé rozhovory (videa)

KLÍČOVÁ RIZIKA POHLEDEM EXPERTA


Český institut interních auditorů přichází s novou iniciativou. Budeme natáčet a zpřístupňovat rozhovory s odborníky, které mají pomoci interním auditorům identifikovat nejrizikovější prvky v rámci konkrétních procesů ve společnosti.

Již jsme natočili pilotní video, které se týká personálních rizik ve společnostech.

V případě že nemůžete video přehrát pomocí YouTube můžete použít alternativní videopřehrávač.

Tato iniciativa je tady pro vás! Dává vám smysl? Budeme rádi, když nám pošlete váš názor na to, jak tuto iniciativu vnímáte, příp. jak byste ji upravili, aby pro vás měla ještě větší přidanou hodnotu. Náměty na nová témata jsou také vítány.
Navštivte „DISKUZNÍ FÓRUM" a sdělte nám svůj komentář a přidejte Váš příspěvek.

PROČ VIDEO DĚLÁME?
Představme si situaci mnoha auditorů. Ví, že musí udělat určitý audit a zároveň ví, že činnost auditu má být tzv. „risk based", tedy, že se májí zaměřovat na nejvýznamnější rizika.

Jak ale nejvýznamnější rizika pro oblast, kterou máme auditovat, zjistíme? Jistě, můžeme se poradit s kolegy auditory, mluvit s managementem a zaměstnanci, hledat na internetu, atd. Zdrojů je mnoho, ale kdo s námi může otevřeně sdílet skutečně relevantní aktuální klíčová rizika, vč. tzv. „emerging" rizik?

Dle našeho názoru by to mohl být odborník, který se danou oblastí dlouhodobě zabývá.

V ČEM VÁM VIDEO POMŮŽE?

  • Budete moci zaměřit vaše audity relevantním směrem.
  • Zvýšíte přidanou hodnotu vaší práce pro společnost.
  • Podpoříte své jméno, jméno auditního teamu a profese interního auditu napříč společností.
  • Management uvidí, že se zabýváte relevantními oblastmi a podpoříte tak svůj vztah s managementem a budování vzájemné důvěry.
  • Časem se můžete stát tzv. „trusted advisors" pro management, který vás začne brát více jako partnera spíše než ex-post kontrolora a začne se na vás obracet jako na nezávislou poradní funkci s různými dotazy a prosbami o konzultace.
  • Podpoříte konzultační/poradenskou roli interního auditu a jeho preventivní funkci atd....

 

Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA, CFSA
Člen rady ČIIA

Ing. Daniel Häusler
Ředitel kanceláře ČIIA