Vzdělávání Semináře Semináře v regionech

Semináře v regionech 2018

Tyto semináře jsou též zahrnuty v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

ČÍSLO SEMINÁŘ TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
18556 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola
v subjektech veřejné správy
24. 9. 2018 OSTRAVA Mgr. Pavel Bláha
18555 Audit GDPR
10. 10. 2018 BRNO Mgr. Stanislav Klika
18600 Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 29. 10. 2018 OSTRAVA Mgr. Martina Schneebergerová
18558 Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému 30. 10. 2018 OLOMOUC Ing. Jan Chmelík, CIA
18557 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 26. 11. 2018 OSTRAVA Ing. Ondřej Hartman
18559


Schvalování výdajů příspěvkové organizace

10. 12. 2018 OLOMOUC Ing. Petr Sikora