Vzdělávání Semináře Semináře v regionech

Semináře v regionech 2019

Tyto semináře jsou zahrnuty v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

ČÍSLO SEMINÁŘ TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19602 Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější
11. 9. 2019 BRNO Mgr. Petr Barnat, MBA
19603 3E v číslech


23. 9. 2019

OSTRAVA Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
19600 Inventarizace od A do Z v příspěvkových organizacích 7. 11. 2019 LITOMĚŘICE Ing. Miroslava Nebuželská, ACCA, CISA
19601 Řízení rizik ve veřejné správě 13. 11. 2019 BRNO Ing. Radek Ščotka, MBA
19604 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy 5. 12. 2019 OLOMOUC Mgr. Pavel Bláha
19605 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle zákona č. 134/2016 Sb. 9. 12. 2019 OSTRAVA Mgr. Pavel Bláha