Vzdělávání Semináře Semináře v regionech

Semináře v regionech 2019

Tyto semináře jsou zahrnuty v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

ČÍSLO SEMINÁŘ TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19500 Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci - nezbytný prvek schválení účetní závěrky
27. 2. 2019 OLOMOUC Ing. Miluše Korbelová
19508 Jak provádět audit kybernetické bezpečnosti

25. 3. 2019

BRNO Ing. Tomáš Krejčí
19503 Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování 4. 4. 2019 BRNO Mgr. Pavel Bláha
19506 Účetnictví a daň z příjmů příspěvkové a rozpočtové organizace v příkladech 4. 4. 2019 LITOMĚŘICE Ing. Miroslava Nebuželská, ACCA, CISA
19509 Auditorské minimum o nastavení řídicího a kontrolního systému, aneb co by bylo dobré znát, než se pustíme do jednoho hodnocení 18. 4. 2019 OSTRAVA Ing. Rodan Svoboda, CIA
19507 Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti 30. 4. 2019 OLOMOUC Bc. et Bc. Adam Kučínský
19501 Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
13. 5. 2019 OLOMOUC RNDr. Alex Vinšů
19504 Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu 30. 5. 2019 OSTRAVA Ing. Jan Chmelík, CIA
19502 Komunikace a asertivita 5. 6. 2019 BRNO Ing. Hana Ondrušková
19510 Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi nemělo uniknout ZMĚNA TERMÍNU!
27. 6. 2019
OSTRAVA Ing. Ondřej Hartman