Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Nonnemann František

Mgr. Nonnemann František

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po té deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. Od roku 2016 působí ve finančním sektoru (skupina MONETA, společnost MallPay s.r.o., finanční skupina Partners), kde se zabývá především nastavením procesů pro zajištění compliance, včetně souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, a procesů pro řízení nefinančních rizik. Řadu let se rovněž věnuje publikační a přednáškové činnosti a to v České republice i v zahraničí. Je mj. spoluautorem komentáře k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, prvního českého komentáře k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) či komentáře k novému zákonu o zpracování osobních údajů.


ostatní lektoři