Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Severa Tomáš

Ministerstvo financí

Ing. Severa Tomáš

Tomáš Severa je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Po jejím absolvování nastoupil v roce 2008 na Ministerstvo financí, kde se od té doby zabývá problematikou regulace statutárního auditu, účetnictví a daňového poradenství. Tomáš Severa byl členem týmu zabezpečující předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti účetnictví a statutárního auditu v roce 2009 a dále členem pracovní skupiny Rady k projednávání reformy statutárního auditu v EU.

Tomáš Severa je spoluautorem:

  • zákona č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  • zákona č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2017 až do současné doby zastává pozici vedoucího oddělení Regulace povinného auditu na Ministerstvu financí, v rámci tohoto útvaru se věnuje regulaci auditu a účetní profese. Vedle toho je od 2009 členem Audit Regulatory Committee.


ostatní lektoři