Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr.Ing.et Ing. Procházka Jan

Mgr.Ing.et Ing. Procházka Jan

Ve svém profesním životě se věnuje financím, controllingu a auditu. Během své profesní kariéry vystřídal několik pozic, na nichž získal zkušenosti v oblasti projektového řízení, auditu a kontroly. Kromě toho, že sám prováděl kontroly mzdových výdajů a cestovních náhrad, tak v mezidobí rovněž pomáhal nastavovat systém a nastavení systému následně obhajovat vůči kontrolním orgánům (Státní úřad inspekce práce, Česká obchodní inspekce apod.). Rovněž působil jako člen kontrolní komise, kde se věnoval kontrole hospodaření s finančními prostředky. Od roku 2015 do roku 2021 působil na Ministerstvu financí, kde vykonával pozici metodika Auditního orgánu. V současné době působí na Generálním ředitelství Úřadu práce jako vedoucí oddělení, a dále lektoruje kurzy zaměřené na ekonomiku, projektové řízení, audit, rizika a finanční gramotnost.


ostatní lektoři