Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Folkman Pavel, CIA

Ing. Folkman Pavel CIA

Celý svůj profesní život se věnuje auditu. Od roku 2005 působil ve Státním zemědělském intervenčním fondu nejprve jako interní auditor, následně ředitel Odboru interní audit, kdy byl zodpovědný za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu. Od roku 2014 působí na Ministerstvu financí, kde se zabývá problematikou auditu prostředků poskytnutých z fondů EU na pozici metodika Auditního orgánu.


ostatní lektoři