Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

JUDr. Jindřichová Denisa, Ph.D.

Hlavní právník pro správní řízení v České národní bance, dlouhodobě se zabývá problematikou legislativy platebního styku a peněžního oběhu, regulací, licencováním a dohledem v této oblasti, výkladem právních předpisů platebního styku a inovativními formami placení. Intenzivněji se též věnovala problematice kybernetické bezpečnosti a problematice kolektivního investování nebo regulací spotřebitelského úvěru.  Aktuálně se věnuje aktivní aplikaci práva finančního trhu na Sekci licenčních a sankčních řízení ČNB.  Vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí k aktuálním otázkám platebního styku a příležitostně přispívá do odborného tisku. Je spoluautorkou komentáře k problematice tzv. bankovních smluv v kontextu nového občanského zákoníku.  Působí rovněž jako externí lektor na Právnické fakultě UK v Praze. Je členkou rozkladové komise MF ČR a Vědecké rady polského finančního arbitra.


ostatní lektoři