Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Fleischmann Martin

Ing. Fleischmann Martin

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. ředitel odboru kontroly finančního trhu III v sekci dohledu nad finančním trhem České národní banky. Zodpovídá za výkon dohledu v oblasti operačního rizika, rizik IS/IT a AML/CFT v sektoru úvěrových institucí a pojišťoven. V roce 2002 byl pověřen vybudováním a zavedením systematického dohledu IS/IT. Významně se podílel na tvorbě a rozvoji dohledu a regulace v oblasti IS/IT, operačního rizika, outsourcingu a cloud computingu a od roku 2017 zodpovídá také za rozvoj dohledu AML/CFT včetně jeho rozšíření o dohled na dálku v roce 2019. Je členem Task Force on IT Risk Supervision (TFIT) a AML Standing Committee (AMLSC) fungujících v rámci EBA. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními dohledy a příležitostně přednáší a publikuje v oblastech své odbornosti.


ostatní lektoři