Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Mertlová Olga, Ph.D.

Olga Mertlová působí od roku 2014 jako vedoucí oddělení interního auditu na Státním fondu dopravní infrastruktury. 7 let působila na Ministerstvu dopravy, kde byla odpovědná za nastavení systému pro čerpání prostředků EU a přípravu operačních programů. Jejími dalšími působišti byly CzechInvest, kde řídila odbor řízení rozvojových programů, a dále MŠMT, kde se podílela na přípravě výzev a hodnocení projektů pro OP VaVpI. Působí také jako odborný asistent na Dopravní fakultě ČVUT, jejíž je absolventkou. 


ostatní lektoři