Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Rybáková Alena

Alena Rybáková vystudovala Vysoké učení technické v Brně a v současné době je zaměstnancem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Odboru kontroly. V rámci pracovní náplně se zabývá kontrolou dodržování zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek u povinných osob, edukační činností v oblasti kybernetické bezpečnosti, dále se podílí se na přípravě a aktualizaci legislativy v této oblasti a tvorbě různých podpůrných materiálů.


ostatní lektoři