Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Němec Michal

Michal Němec je ředitelem řízení nefinančních rizik a compliance v České spořitelně, kde se zabývá průběžným zlepšováním nastavení celkového systému řízení rizik včetně reputačního rizika a rizika compliance s důrazem na využívání vzájemných synergií. Zároveň se podílí na vedení vybraných projektů včetně implementace GDPR, zavedení nového systému transakčního monitoringu nebo AML systému. Na předcházející pozici se zabýval problematikou řízení vnitřně stanoveného kapitálu včetně stresového testování, vytvořením plánu obnovy či přípravou podkladů pro rezoluční plán. Před Českou spořitelnou měl na starosti řízení operačních rizik v Komerční bance, do které přešel z České národní banky, kde působil v oblasti dohledu se specializací na ověřování způsobu řízení různých typů rizik v bankách a pojišťovnách. Zároveň byl zapojen do pracovních skupin na evropské úrovni a validačních týmů pokročilých metod ve vybraných evropských bankovních skupinách.


ostatní lektoři