Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Goliášová Silvie

Silvie Goliášová je absolventkou studijního oboru Veřejná ekonomika a správa na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Po ukončení studia nastoupila na mateřskou katedru Veřejné ekonomiky jako odborná asistentka participující na výuce odborných předmětů a vedení diplomových a bakalářských prací. Specializovala se zejména na územní samosprávu, resp. postavení a fungování obcí v České republice. Od roku 2007 pracuje na Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna na pozici auditora. Provádí interní audity na útvarech Magistrátu města Brna a na Městské policii Brno, poskytuje metodickou a konzultační činnost subjektům na úrovni statutárního města Brna a věnuje se přednáškové činnosti. Jejími oblíbenými auditovanými problematikami jsou uveřejňování smluv v registru smluv a zadávání veřejných zakázek. Aktivně však přistupuje k novým tématům a výzvám, ať už na lokální či celorepublikové úrovni. Její snahou je být pro auditované útvary dobrým mentorem a současně dobrým posluchačem.


ostatní lektoři