Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Balgová Květa

Absolventka ekonomických fakult Západočeské univerzity v Plzni a České zemědělské univerzity v Praze je v současné době vedoucí interního auditu města a pověřenkyní pro ochranu osobních údajů. Má praxi se správou daní, cel a poplatků a s kontrolou spotřebních daní ve státní správě, s řízením ekonomických procesů a investic v  příspěvkové organizaci, s výkonem veřejnosprávních kontrol a auditů. Vykonávala funkci revizora nadačního fondu na podporu kulturních a historických památek a revizora nadace zaměřené na vzdělávání. Je držitelkou vysokoškolského certifikátu řízení lidí v organizaci; zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu a při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění. 


ostatní lektoři