Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Roubínek Jan

Jan je odpovědný za provádění veřejnosprávních kontrol namístě v rámci poskytovaných  podpor souvisejících s ochranou životního prostředí. V organizaci SFŽP ČR pracuje od roku 2014, přičemž více jak 15 let se zabývá prováděním kontrol na místě u příjemců podpor a má tak bohaté zkušenosti s vykonáváním veřejnosprávních kontrol na místě.

V letech 2002–2013 pracoval na Ministerstvu financí jako kontrolor zahraničních prostředků v České republice. Podílel se na zavádění vnitřních kontrolních systémů čerpání zahraničních dotačních prostředků, účastnil se pravidelných jednání se zástupci Evropské komise a v rámci přeshraniční spolupráce harmonizoval na území České republiky rozsah provádění kontrolní činnosti s partnerskými kontrolními úřady z příhraničních států.


ostatní lektoři