Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Ing. Vašátko Zdeněk

Krajský úřad Zlínského kraje

Mgr. Ing. Vašátko Zdeněk

Ve veřejné správě působí od roku 2015, když začal na Krajském úřadě Zlínského kraje pracovat na pozici vedoucího odboru interního auditu a kontroly. Po dvou letech měl možnost zastávat funkci vedoucího ekonomického odboru a nyní pracuje jako vedoucí útvaru interního auditu. Kromě činností spojených s interním auditem je zapojen do pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti úřadu (za oblast ochrany osobních údajů). Je členem výboru pro audit Krajské nemocnice T. Bati, a. s. a Uherskohradišťské nemocnice, a. s. V rámci předávání zkušeností z dobré praxe se každoročně podílí na organizaci pravidelného pracovního setkání interních auditorů měst a vybraných organizací zřizovaných či založených Zlínským krajem a zúčastňuje se porad vedoucích útvarů interních auditů krajů.  Před nástupem na Zlínský kraj více než dvacet let působil v soukromé sféře na manažerských pozicích v oblasti ekonomiky a financí u firem v sektoru silniční dopravy.


ostatní lektoři