Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Domecký Tomáš

Ing. Domecký Tomáš

Vedoucí oddělní interního auditu Magistrátu hlavního města Prahy

Tomáš je vedoucí odpovědný za efektivní řízení výkonu interního auditu a za systém řízení jeho kvality tak, aby cíle MHMP a cíle interního auditu v MHMP byly naplněny. V MHMP působí více než 15 let, přičemž zkušenosti s vedením interního auditu a řízením rizik sbíral jako vedoucí kontrolního oddělení Úřadu MČ Praha 4 v letech 1998 – 2003 a poté jako interní auditor v oddělení interního auditu MHMP v letech 2003 – 2016 a posléze jako jeho vedoucí, tj. dosud.


ostatní lektoři