Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Ajmová Markéta

Ministerstvo pro místní rozvoj

Absolventka Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se zaměřením na veřejnou správu a regionální rozvoj. Od roku 2012 pracuje v legislativním oddělení Odboru práva veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podílí se především na tvorbě legislativy v oblasti veřejného investování a jejím výkladem. Je spoluautorkou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek.


ostatní lektoři