Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

doc. Ing. Dudorkin Jiří, CSc., MBA

Působí jako Senior Expert v sekci Risk Services společnosti Ernst & Young (EY). Má rozsáhlé praktické zkušenosti z realizace desítek úspěšných projektů řízení rizik (analýza, měření, návrh, realizace, software a data, metodika, audit, školení atd.) v podnicích (např. PRE, E.ON, PMDP, KORADO, ČD atd.) i veřejné správě (např. MMR, MF, ČSSZ atd.). Působil desítky let jako přednášející na ČVUT (statistika, optimalizační metody, systémové inženýrství, projektové řízení). MBA získal na Sheffield Hallam University (UK), doc., CSc. a Ing. na ČVUT FEL Praha (ekonomika a management).


ostatní lektoři