Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Leyer Petr

Mgr. Leyer Petr

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2005-2011). Od roku 2010 působí jako právník v Transparency International – Česká republika, o.p.s., přičemž se specializuje na střety zájmů, whistleblowing, otázky hospodárného nakládání s veřejnými prostředky a otázky územní samosprávy. Podílel se na mnoha mezinárodních projektech věnovaných ochraně oznamovatelů, je spoluautorem studie „Možné funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice“, která vznikla ve spolupráci s Radou Evropy. Od roku 2016 působí též jako specialista compliance a  Anti-Corruption Officer v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kde se zaměřuje též na whistleblowing, střety zájmů a prevenci korupčního jednání.


ostatní lektoři