Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

RNDr. Vinšů Alex

RNDr. Vinšů Alex

Matematik, datový specialista, konzultant a lektor

Alex je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, oboru Teorie pravděpodobnosti.

Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji a implementaci systémů na řízení projektů, školením produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie a biomedicíny. Zabývá se i aplikovanou matematikou a modelováním.

Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole, je spoluautorem vědeckých článků se stomatologickou problematikou v pozici statistického experta. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i veřejné sféře. Pravidelně organizuje semináře pro veřejnost ve spolupráci s agenturou Bova.

Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.


ostatní lektoři