Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Schneebergerová Martina

Mgr. Martina Schneebergerová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu financí – nejprve na odboru Kontrola, kde se věnovala zejména legislativní činnosti, od roku 2014 působí na odboru Financování územních rozpočtů, oddělení Legislativa a metodika ÚSC. Kromě legislativní a metodické činnosti v oblasti finančního hospodaření ÚSC připravuje i návrhy rozhodnutí v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace.


ostatní lektoři