Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Křešťáková Martina

Městská část Praha 3

Ing. Křešťáková Martina
Vedoucí oddělení správy dokumentů Martina je odpovědná za řízení životního cyklu dokumentů v rámci městské části Praha 3. Zodpovídá za chod podatelen, metodicky řídí elektronický systém spisové služby a dohlíží na ukládání dokumentů ve spisovně a na skartační řízení. Ve veřejné správě působí více než 15 let a má bohaté zkušenosti z oblasti interního auditu, veřejných zakázek, archivnictví a vedení spisové služby. Od roku 2017 je členkou rady občanského sdružení CNZ, z. s., které se věnuje otázkám dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a související problematice. Dlouhodobě se aktivně podílí na testování elektronického systému spisové služby, zejména v souvislosti s ukládáním dokumentů v elektronické spisovně a následném elektronickém skartačním řízení.


ostatní lektoři