Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Likešová Věra

Ing. Likešová Věra

Vedoucí útvaru interního auditu MěÚ Říčany

Věra je zodpovědná za výkon veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města Říčany a za výkon interních auditů na MěÚ Říčany.  Útvar interního auditu vede od roku 2008, kdy nastoupila na úřad. V roce 2009 řídila projekt zavedení benchmarkingového porovnání a sdílení dobrých praxí v rámci aktivity BI 2005 zaštítěné VCVS o.p.s.  V roce 2010 se podílela na zpracování projektu Procesní řízení a automatizace procesů na MěÚ Říčany a v letech 2010 - 2012 řídila jeho realizaci. Tento projekt byl v roce 2013 oceněn cenou KPMG.

Z předchozí praxe v českých a mezinárodních obchodních i neziskových organizací má bohaté zkušenosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, finančního a projektové řízení, kontroly evropských i státních dotací.

Na ČIIA je činná v Sekci veřejné správy a ve výboru pro certifikaci interních auditorů. Od roku 2015 je certifikovanou interní auditorkou úrovně  expert/konzultant.


ostatní lektoři