Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Slancová Ladislava, MPA

NKÚ

Ing. Slancová Ladislava MPA

Ladislava se věnuje internímu auditu od roku 2003. V současné době je ředitelkou odpovědnou za výkon činnosti interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu. V organizaci působí 9 let a  její útvar v prosinci 2014 získal v rámci externího hodnocení kvality „OSVĚDČENÍ O SOULADU ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITU SE STANDARDY IIA“.

 

Vystudovala ČZU Praha, fakultu provozně-ekonomickou a Univerzitu Palackého v Olomouci, doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol. Od roku 1993 pracovala v různých orgánech veřejného sektoru. Má bohaté praktické zkušenosti s výkonem interního auditu, finanční kontroly, veřejnosprávní kontroly, poskytováním informací či vyřizováním stížností.

 

Je držitelkou certifikátu interní auditor ve veřejné správě – Expert/Konzultant v rámci Národního kvalifikačního programu a certifikovaným auditorem Information Security Management Systems Auditor/Lead auditor Course ISO/IEC 27001:2013 (CQI-IRCA). V roce 2018 získala certifikáty[1] v oblasti smluvních podmínek FIDIC.

 

Členem Českého institutu interních auditorů je od roku 2003.  Angažuje se v Sekci veřejné správy ČIIA, podílí se na tvorbě vzdělávacích programů a zároveň lektoruje. Od roku 2015 je
za ČR - Nejvyšší kontrolní úřad kontaktní osobou v pracovní síti EUROSAI[2], která uzavřela dohodu o spolupráci s ECIIA. V březnu 2019 byla zvolena do Rady Českého institutu interních auditorů.[1]  Registrační číslo 818, 85, 127,114.

[2] Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí, která sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí
a Evropský účetní dvůr.


ostatní lektoři