Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Luňák Tomáš

Ing. Luňák Tomáš

Pracuje jako senior konzultant v oblastech IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů pro společnost Alphaserver.
Své znalosti získal zejména praxí pro mezinárodní firmy a studiem na Fakultě Informačních technologií ČVUT obor IT bezpečnosti.
Jako zaměstnanec pracoval pro IBM, LMC (jobs.cz, práce.cz), LUTO Invest a Deloitte, kde zastával pozice pre-sale odborník prodeje integračních a bezpečnostních produktů, security manager, IT ředitel a Konzultant IT Auditu. Jako zaměstnanec mezinárodních konzultačních společností dodával služby jak pro státní, tak i soukromý sektor ve velkém množství odvětví. Dokáže se proto rychle adaptovat a přizpůsobit prostředí a potřebám zákazníka. Jeho hlavní orientací je návrh bezpečné IT infrastruktury, návrh a implementace interních IT směrnic, výběr a nasazení bezpečnostních produktů, IT audit a jiné. Je také certifikovaným pověřencem na ochranu osobních údajů a své nabyté zkušenosti v současné době zhodnocuje ve společnosti Alphaserver, která poskytuje služby velkým i malým firmám v oblasti IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů.


ostatní lektoři