Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

JUDr. Koukal Pavel

Rödl & Partner

Absolvent právnické fakulty University Karlovy v Praze. Je advokátem se specializací na právní otázky spojené s Corporate Governance, s odpovědností obchodních korporací a členů jejich orgánů, s korporátní compliance a s vnitřními kontrolními systémy, vždy s důrazem na zajištění max. účinné prevence protiprávního jednání. Je členem rozkladové komise předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a zakládajícím členem Sdružení pro Compliance.


ostatní lektoři