Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Pivoňka Tomáš, CIA, CRMA

Mgr. Pivoňka Tomáš CIA, CRMA

Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA
Prezident ČIIA

Tomáš Pivoňka je ředitelem útvaru Interní audit v ČEZ, a.s. Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik. V EY působil i jako CEE IA Champion (hlavní metodolog IA pro 22 zemí střední a východní Evropy). Tomáš má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním, řízením a hodnocením útvarů interního auditu. V rámci své kariéry pracoval na stovkách auditů v oblasti energetiky, finančních služeb, real estate a veřejného sektoru. Tomáš má téměř dvacetileté zkušenosti s projekty v oblasti Corporate governance, řízení rizik a strategického poradenství. Tomáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; je držitelem mezinárodních certifikátů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA) a je certifikován pro hodnocení činnosti interního auditu. Tomáš je členem představenstva Evropské konfederace institutů interních auditorů a Výboru pro propagaci Mezinárodního institutu interních auditorů. Pravidelně přednáší a publikuje v ČR a v zahraničí. Je ženatý a má dvě dcery. Mimo svojí rodiny se s radostí věnuje praktikování jógy a je nadšeným, ale špatným farmářem.


ostatní lektoři