Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Pivoňka Tomáš, CIA, CRMA

Mgr. Pivoňka Tomáš CIA, CRMA

Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA
Prezident ČIIA

Tomáš Pivoňka je ředitelem útvaru Audit a compliance v ČEZ, a. s. Předtím působil více než 10let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik.V EY působil i jako CEE IA Champion (hlavní metodolog IA pro 22 zemí střední a východníEvropy).
Tomáš má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním, řízením a hodnocením útvarů interního auditu. V rámci své dvacetileté kariéry pracoval na více než 1 000 auditů v oblasti energetiky, finančních služeb, real estate a veřejného sektoru. Tomáš má rovněž rozsáhlé zkušenosti s projekty v oblasti Corporate governance, řízení rizik a strategického poradenství.
Tomáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; je držitelem mezinárodních certifikátů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA) a je certifikován pro hodnocení činnosti interního auditu. Tomáš byl 4 roky členem představenstva Evropské konfederace institutů interních auditorů a Výboru pro propagaci IIA. Pravidelně přednáší v ČR a v zahraničí.
Mimo práci se s láskou věnuje výchově svých dvou dcer a výuce jógy.


ostatní lektoři