Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Pýchová Miroslava

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a specializačního studia na právnické fakultě University Karlovy. Praxe mj. 17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kontrolovala hospodaření státních orgánů a příjemců dotací, řídila kontrolní skupiny a působila jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní vykonává poradenskou a lektorskou činnost, spolupracuje s  orgány veřejné správy jako členka týmu interních auditorů, účastní se kontrol jako přizvaná osoba, zpracovává odborná stanoviska. Účastnila se meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, autorka expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k tomuto zákonu. V letech 2014-2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů, mj. rozpočtových pravidel.


ostatní lektoři