Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

JUDr. Matochová Lenka

Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Po vystudování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se věnovala právu zadávání veřejných zakázek, a to ve státní správě a v advokacii. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na veřejné zakázky v oblasti IT. Podílela se na zpracování překladu evropských „zadávacích" směrnic do českého jazyka, je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a administrátorkou zadávacích řízení. 


ostatní lektoři