Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Beckert František, CIA

Ing. Beckert František CIA

František je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management. V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), do pozice interního auditora odpovědného za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu.

Od roku 2007 se zabýval auditem strukturálních fondů EU, v letech 2010–2012 byl v pozici vedoucího oddělení auditu Evropského sociálního fondu (ESF) na MPSV, které plnilo činnosti pověřeného auditního subjektu pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Od roku 2013 působí na Ministerstvu financí. Nejdříve v rámci Auditního orgánu, kde zpočátku působil ve vedoucí funkci odpovídající za výkon auditů prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dále řídil oddělení odpovědné za řízení kvality a koordinace auditů prostředků ESF a Regionálních operačních programů. Od prosince 2014 vedl oddělení Audit II v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí, které má ve své odpovědnosti audit 7 operačních programů za programové období 2007–2013 a 3 operační programy za programové období 2014–2020 (65 auditorů). Od roku řídil oddělení Koordinace auditů ESIF, které plánovalo, koordinovalo a reportovalo auditní činnost za všechny operační programy spadajících pod Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a řídilo kvalitu všech auditních zpráv prováděných Auditním orgánem v této oblasti. V srpnu 2019 byl jmenován ředitel odboru Interního auditu Ministerstva financí.

Členem ČIIA je od roku 2004 a držitelem mezinárodního certifikátu pro interní auditory CIA od roku 2006. Od roku 2010 je členem Rady ČIIA, kde rovněž působí jako viceprezident tohoto Institutu. Od roku 2012 je předsedou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA. František aktivně působí jako mentor a lektor ČIIA, zejména atestačních kurzů začleněných do Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě se zaměřením na provádění auditů strukturálních fondů, interní audit a zabezpečování kvality interního auditu ve veřejné správě. Dále se spolupodílí na přípravě a organizaci každoročních workshopů pro veřejnou správu, certifikaci interních auditorů ve veřejné správě a na publikační činnosti v oblasti interního auditu.


ostatní lektoři