Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Klímová Eva

Ing. Klímová Eva

Vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2

V ÚMČ Praha 2 Eva působí již od roku 2001, nejprve v pozici kontrolora v odboru kanceláře tajemnice a od roku 2002 v pozici interního auditora v odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2. Od února 2009 působí jako vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2 a zajišťuje provádění interního auditu v rámci úřadu a veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 2. V oblasti GDPR má zkušenosti jako člen pracovní skupiny k GDPR, která působí v rámci MČ Praha 2.

V rámci ČIIA působí nejen jako lektorka, ale je i členkou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA (komunita obce), je předsedkyní Výboru pro certifikaci a uznávání ve veřejné správě a dále je od roku 2011 členkou Rady ČIIA.


ostatní lektoři