Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Čtvrtlík Miroslav

Ing. Čtvrtlík Miroslav

V současné době je interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého Olomouckého kraje.

Internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti zastává funkci místopředsedy. Od 6/2013 držitel certifikátu „Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant".
Publikační činnost – příspěvky do časopisu Interní auditor. 


ostatní lektoři