Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Wrlík Martin

MONETA Money Bank

 Wrlík Martin

Řídí útvar Interního auditu společnosti MONETA Money Bank, a. s. (dříve GE Money Bank, a. s.) od srpna 2015 a je zodpovědný za výkon funkce interního auditu ve skupině MONETA. Vedle Interního auditu, kterému se věnuje více jak 9 let, vedl také 3 roky útvar odpovědný za prevenci, detekci, šetření a reporting interních a externích podvodů ve společnosti MONETA Money Bank, a. s. Mezi jeho hlavní odpovědnosti patřilo zajistit nastavení a implementaci Strategie řízení rizika podvodů, cílů, postupů a nástrojů pro zajištění účinného boje proti podvodům. Martin získal magisterský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v roce 2002 a certifikaci CIA v roce 2006. 


ostatní lektoři