Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Háček Martin

MONETA Money Bank

 Háček Martin

Vystudoval ekonomiku a bankovnictví a získal magisterský titul na Západočeské univerzitě v oboru matematika a informační technologie. Je zkušeným certifikovaným Anti-money Laundering Specialistou (by ACAMS) a má rozsáhlé zkušenosti v auditování bankovních procesů, hodnocení rizik a řízení compliance programu. Před příchodem do GE pracoval v několika IT společnostech jak projektový manažer a konzultant odpovědný za dodávku IT řešení pro podniky včetně IT bezpečnosti. Do GE Money Bank nastoupil v roce 2006 a působil jako IT auditor a později jako manažer auditu odpovědný za oblast operačních rizik, IT, projektového řízení a procesy compliance. V současnosti působí jako Senior Compliance Manager a je odpovědný za programy Anti-Money Laundering, Counter-terrorism Financing, International Sanctions and Anti-fraud. 


ostatní lektoři